Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het IPA-dossier zit nog steeds muurvast. Wij willen een indicatieve loonmarge, hogere minimumlonen en aandacht voor de eindeloopbaan. De werkgevers willen echter van geen wijken weten. Als je hen bezig hoort bengelt elke onderneming in ons land aan de rand van de afgrond. Maar dat klopt niet. Heel wat bedrijven doen het momenteel goed en daar moeten ook de werknemers de vruchten van plukken!

Actie 29 maart!

De tijd van informeren en sensibiliseren is voorbij. De komende weken zullen we de druk opdrijven. Het wordt tijd dat de werkgevers over de brug komen en de werknemers geven waar ze recht op hebben.  Meer details hierover volgen zeer binnenkort.

De visie van de metallo

In dit artikel leggen onze metallo’s uit hoe zij kijken naar het IPA-overleg en naar de onwil van de werkgevers om een deftig akkoord te sluiten dat goed is voor de gewone mensen: “Veel arbeiders verdienen nog geen 1700 euro netto per maand. Als je dan moet zeggen dat er niet meer inzit dan een opslag van 10 euro bruto, dan komt dat zeer hard aan.”