Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Werknemers die tijdelijk werkloos zijn kunnen een beroep doen op het gratis opleidingsaanbod van de VDAB. Wie intensief tijdelijk werkloos is (= 10 dagen per maand, gedurende 3 opeenvolgende maanden) kan er ook terecht voor loopbaanbegeleiding. Opleiding en ondersteuning voor tijdelijk werklozen is een mooie doelstelling, waar wij als vakbond mee onze schouders onder zetten! Werknemers die tijdelijk werkloos zijn omwille van corona kunnen niet verplicht worden om zich in te schrijven bij de VDAB. De corona-werkloosheid werd recent verlengd tot eind juni, dus zeker tot dan is het de vrije keuze van elke tijdelijk werkloze werknemer om al dan niet in te gaan op het VDAB-aanbod.