Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden over een nieuw interprofessioneel akkoord zitten muurvast. De loonmarge – momenteel een aalmoes van 0,4 % - is het voornaamste struikelblok. Voor ons is die 0,4 % simpelweg onaanvaardbaar. Het is een slag in het gezicht van de werknemers die het land door de coronacrisis hebben geloodst. Daarom blijven we sensibiliseren en actievoeren. Op donderdag 25 februari hebben we nogmaals luid en duidelijk onze eisen kenbaar gemaakt: een indicatieve loonnorm die goed presterende sectoren en bedrijven de kans geeft om hogere lonen te onderhandelen, een verhoging van de minimumlonen en een verbetering van de eindeloopbaanmaatregelen (SWT en landingsbanen).