Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 18 februari ‘vierden’ we het stakingsrecht. Het stakingsrecht is een essentieel onderdeel van de collectieve onderhandeling en de vakbondsvrijheid. Zonder stakingen hadden we geen weekend, geen betaald verlof, geen stemrecht. Maar dit recht staat sinds enkele jaren opnieuw zwaar onder druk.

Er bestaat geen uitdrukkelijke wettelijke erkenning van het stakingsrecht in de Belgische wetgeving. Toch wordt het stakingsrecht in België erkend en beschermd, enerzijds op basis van internationale verdragen, anderzijds op basis van een uitspraak van het Hof van Cassatie uit 1981. Als vakbond blijven wij strijden voor het recht op staken zonder een risico van vervolging.

Luister even mee naar Thierry Bodson, voorzitter ABVV. Of lees wat historische achtergrond over het stakingsrecht.