Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Begin februari werd een nieuwe organisatie geboren. Reset.Vlaanderen is het resultaat van de fusie tussen Arbeid & Milieu en Transitienetwerk Middenveld. Voornaamste doelstelling van de beweging: de transitie in de richting van een ecologisch en sociaal rechtvaardig Vlaanderen versnellen.

Het Vlaams ABVV is – samen met de andere vakbonden en verenigingen zoals Bond Beter Leefmilieu, Gezinsbond en Beweging.net – een van de stichtende leden. ABVV-Metaal is eveneens een partner, want ook voor ons staan rechtvaardige transitie en duurzaamheid hoog op de agenda. Samen geven we vorm aan de samenleving van morgen!