Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In een persbericht stelt de SERV dat personen met een migratieachtergrond of een arbeidsbeperking harder getroffen worden door de pandemie. Zij krijgen te maken met meer jobverlies en meer digitale uitsluiting. De kloof die er al was, wordt zo nog uitgediept. Het permanent of tijdelijk banenverlies ligt een pak hoger bij mensen die niet in de EU geboren zijn (29 %) ten opzichte van wie hier geboren is (14 %). Voor personen met een arbeidshandicap en voor jongeren speelt dezelfde trend. Dat komt omdat deze groepen sterker vertegenwoordigd zijn in zwaar getroffen sectoren (bouw en de horeca). Bovendien hebben zij vaker tijdelijke en precaire contracten.

Sinds corona nam de digitalisering een hoge vlucht (bv. digitale dienstverlening), waardoor kwetsbare groepen ook te maken krijgen met digitale uitsluiting. Zij hebben minder toegang tot snel internet en beschikken over minder digitale vaardigheden. De relance-maatregelen zullen dus extra aandacht moeten besteden aan de meest kwetsbaren.