Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het Europees parlement werkt aan een wetsvoorstel om schendingen van milieu- en mensenrechten in de productieketens van bedrijven aan banden te leggen. Indien goedgekeurd, worden Europese multinationals juridisch aansprakelijk voor misbruiken zoals kinderarbeid en vervuiling in landen waar ze hun grondstoffen (laten) ontginnen. Denk bijvoorbeeld aan de kobaltmijnen in Congo of aan de mijnindustrie in Bolivia.  

Het wetsvoorstel heeft nog een lange weg te gaan door de Europese instellingen. Maar er is een breed draagvlak. Er wordt ook rekening gehouden met de praktische toepasbaarheid en met het beschermen van Europese kmo’s. Het is alleszins een stap in de goede richting om werk te maken van meer duurzaamheid, niet alleen in Europa zelf maar ook in de landen waar de grondstoffen vandaan komen.