Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Adoptieverlof

Sinds 1 januari 2019 wordt het adoptieverlof om de twee jaar met een week verlengd en dat tot in 2027. Daardoor kan een ouder vanaf 1 januari 2021 tot acht weken adoptieverlof opnemen. Met de uitbreiding van het adoptieverlof werd echter nog geen rekening gehouden voor de berekening van het pensioen. Het koninklijk besluit van 14 januari 2021 stelt nu toch de perioden van adoptieverlof waarvoor de werknemer een uitkering ontvangt van het ziekenfonds, gelijk voor het pensioen.

Pleegouderverlof

Op 1 januari 2019 werd ook het pleegouderverlof ingevoerd. Pleegouders die minstens 6 maanden voor hun pleegkind zorgen, kunnen hun arbeidsovereenkomst schorsen onder dezelfde voorwaarden als adoptieouders. Ook voor deze ouders regelt het koninklijk besluit van 14 januari 2021 een gelijkstelling voor de berekening van het pensioen.

Beide gelijkstellingen werken terug tot 1 januari 2019.