Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 1 februari worden lonen en andere vergoedingen in heel wat metaalsectoren geïndexeerd met 0,77 %. Ook de terugbetaling van vervoerskosten nemen in een groot deel van onze sectoren toe met 1,95 %. Het gaat om de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de garagesector, de effectieve en minimumuurlonen en de stand-byvergoedingen in de metaalhandel, de effectieve en minimumuurlonen in de koetswerksector, de effectieve en minimumuurlonen in de sector edele metalen, de mobiliteitsvergoedingen in de sector elektriciens en de werkgeverstussenkomst in het woonwerkverkeer in de sectoren van de garages, de metaalhandel, het koetswerk, de edele metalen, de elektriciens, de metaalrecuperatie en de monteerders.

Houd onze website en je mailbox in de gaten voor de nieuwe bedragen.