Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdens de coronacrisis wordt, om het inkomen van werklozen op peil te houden, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen niet toegepast. Daardoor daalt sinds 1 april 2020 het bedrag van de werkloosheid niet meer naarmate de werkloosheid langer duurt.

Normaal gezien liep deze maatregel tot 30 september 2020, maar omdat de crisis voortduurt, werd de termijn ervan onlangs verlengd tot 31 december 2020.

Tegelijk werd ook de periode waarin inschakelingsuitkeringen kunnen worden genoten, verlengd. Normaal kan maar 36 maanden gebruik worden gemaakt van deze uitkeringen, maar de periode van 1 april tot 31 december 2020 telt niet mee voor de berekening van deze 36 maanden.

Het koninklijk besluit dat de bevriezing regelt, werd pas op 13 december 2020 genomen, maar heeft retroactief uitwerking vanaf 30 september 2020.