Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op basis van de (onrechtvaardige) loonwet mogen de lonen in 2021-2022 slechts met 0,4 procent stijgen. De werkgevers zijn daar zeer tevreden mee, maar voor ons is dat onaanvaardbaar. Voorlopig is het IPA-overleg opgeschort en in dit pamflet leggen de vakbonden uit waarom. Het ABVV en de andere vakbonden willen een loonmarge waarvan in positieve zin kan worden afgeweken door sectoren en bedrijven die momenteel (ondanks de pandemie) goed presteren. Zowel de federale regering als de sociale partners kunnen zoiets perfect regelen. Wij hopen op een snelle hervatting van het sociaal overleg, maar dan moet er wel iets meer zijn dan een aalmoes om over te onderhandelen.