Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De arbeiders van de sectoren garages, koetswerk, edele metalen, metaalhandel en metaalrecuperatie beschikken al geruime tijd over een sectoraal aanvullend pensioen. Arbeiders die zijn aangesloten bij dit pensioen, ontvangen elk jaar een pensioenfiche met informatie over hun pensioenrechten. ABVV-Metaal drong erop aan om de arbeiders ook de kans te geven op elk moment hun pensioen te raadplegen. En met succes. Recent werd een nieuw initiatief in die zin uitgerold.

Sinds einde 2020 kunnen alle aangeslotenen terecht op het nieuwe online platform www.mybenefit.be voor alle info met betrekking tot hun pensioen. De aangeslotene kan rechtstreeks naar dit platform surfen of kan het ook via de website van Sefocam/Sefoplus (www.sefocam.be) bereiken door te klikken op ‘LOGIN’. Inloggen kan met de e-id of op basis van een digitale sleutel met beveiligingscode en gebruikersnaam + wachtwoord.

Op het platform kan de aangeslotene zijn persoonlijke gegevens terugvinden en de naam van de eventueel aangeduide begunstigde, evenals de gebruikte loopbaangegevens en opgebouwde reserves. Hij kan er ook de verzonden pensioenfiche raadplegen en afdrukken, en een online aanvraag tot uitbetaling doen.