Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sommige werknemers van 55 t.e.m. 59 jaar hadden tot voor kort recht op RVA-uitkeringen wanneer ze instapten in een tijdskrediet ‘landingsbaan’. Die uitkeringen waren mogelijk voor werknemers met 35 jaar beroepsverleden of een zwaar beroep en voor werknemers die werkten in een bedrijf in moeilijkheden/herstructurering. Het recht op uitkeringen moest bovendien voorzien zijn in een sectorale of bedrijfscao op basis van de interprofessionele cao nr. 137.

Cao 137 is echter niet meer van kracht sinds 1 januari 2021. Werknemers van 55 t.e.m. 59 jaar die vanaf dan een tijdskrediet ‘landingsbaan’ aanvatten, kunnen dus geen RVA-uitkeringen meer krijgen. Wie vóór 1 januari 2021 in een landingsbaan stapte, blijft zijn recht op uitkeringen behouden. De nieuwe regel is enkel van toepassing op wie instapt vanaf 1 januari 2021. Zolang vakbonden en werkgevers geen nieuwe interprofessionele cao afsluiten hebben deze werknemers dus geen recht meer op uitkeringen.