Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Gedurende de eerste en tweede lockdown bleven de meeste winkels een tijd lang gesloten. Dat maakte het voor werknemers moeilijk om hun maaltijd- en ecocheques uit te geven. In het voorjaar besliste de regering daarom al op vraag van de sociale partners om de geldigheidsduur van de cheques te verlengen. Voor de periode van de tweede lockdown was echter nog niets geregeld. Een KB van 22 december 2020 brengt daar nu verandering in. Voor de maaltijd-, eco- en geschenkcheques die tussen 1 november 2020 en 31 maart 2021 vervallen, gaat het om een verlenging met 6 maanden. De sport- en cultuurcheques blijven geldig tot en met 30 september 2021.