Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vanaf 1 januari wordt het geboorteverlof opgetrokken van 10 naar 15 dagen.
De verhoging geldt voor elke vader of meeouder van wie het kind geboren wordt op of na 1 januari 2021. Een verhoging naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. 
De eerste 3 dagen blijft het volledige loon doorbetaald door de werkgever. De daaropvolgende 12 dagen krijg je als werknemer een uitkering van het ziekenfonds van 82 % van het begrensde brutoloon. Van dit bedrag houdt het ziekenfonds een bedrijfsvoorheffing in. De aanvraag dient te gebeuren via de werkgever én het ziekenfonds. Bezorg zowel aan je werkgever als aan je ziekenfonds de geboorteakte bij je aanvraag.