Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Terwijl de coronapandemie nog niet voorbij is en onze economie betere tijden heeft gekend, is het niet allemaal kommer en kwel. Met de start van het nieuwe jaar zijn er diverse ondernemingen die het momenteel goed tot zeer goed doen. Zo ook enkele van onze grote metaal- en logistiekbedrijven. Zowel logistieker Kuehne+Nagel, als transportbedrijf H. Essers hebben een cruciale rol toebedeeld gekregen in de verdeling van covid 19-vaccins in Europa. Mochten er nog sceptici zijn die de essentiële rol van chauffeurs in deze pandemie niet inzien, lees vooral voort en wees overtuigd. Op Bombardier Brugge, Volvo Cars Gent en Vandewiele in Marke wordt momenteel volop geïnvesteerd, groeit de tewerkstelling en zijn de vooruitzichten rooskleurig.

Bombardier: stabiliteit en werkzekerheid

De Brugse treinbouwer Bombardier (binnenkort Alstom) zit vandaag in een positieve flow. Eind vorig jaar plaatste de NMBS een bijkomende bestelling van 204 dubbeldekkertreinen, goed voor een investering van 450 miljoen euro. Samen met de reeds lopende projecten, betekent dit dat de werkzekerheid de komende jaren gegarandeerd is. De moeilijke jaren – met onder meer een herstructurering in 2017 – lijken daarmee achter de rug. Op 29 januari 2021 wordt ook de overname van Bombardier door het Frans-Amerikaanse Alstom definitief afgerond.

ABVV-Metaal-hoofdafgevaardigde Freddy Bakker is uiteraard tevreden met de recente ontwikkelingen: “De nieuwe NMBS-bestelling houdt in dat we hier in Brugge samen met Alstom ongeveer 1400 kasten gaan afwerken. De ruwbouw gebeurt in Frankrijk en Tsjechië, wij zorgen voor het schilderen, de vloerbekleding, elektriciteit, de zetels, de ramen, de bagagerekken enzovoort. Ook het testen en de oplevering gebeuren in Brugge.”

Voor de tewerkstelling is dat een goede zaak, zegt Freddy: “In de laatste maanden van 2020 werden hier al honderd tijdelijke contracten omgezet in vaste contracten. En vandaag zoeken we nog werknemers, zij het in eerste instantie tijdelijk. Momenteel werken hier bijna 380 arbeiders. Na de herstructurering in 2017 waren dat er nog maar 170. Dat is dus een mooie evolutie.”  

Eind januari wordt Bombardier overgenomen door transportmultinational Alstom (tot dan is er sprake van een joint-venture tussen Bombardier en Alstom voor het project M7-dubbeldekkertreinen). En ook dat ziet Freddy positief tegemoet: “Binnen de Europese tak van Alstom zal de fabriek in Brugge een van de enige zijn die rollend materieel gaat bouwen. Dat is goed voor onze toekomst. Alstom beschikt ook over een gigantische afzetmarkt. Begin dit jaar is ons ‘Plan 1000’ in werking getreden. Dat houdt in dat we samen met de fabriek in Crespin (Frankrijk) duizend kasten per jaar willen leveren aan verschillende klanten en dit van 2021 tot en met 2025. We hebben natuurlijk geen glazen bol, maar ik durf toch te zeggen dat we nu stilaan moeten evolueren naar stabiliteit en werkzekerheid voor enkele jaren.”

ABVV-Metaal volgt de overname trouwens van heel nabij op en waakt erover dat bestaande afspraken en cao’s niet (in negatieve zin) zullen worden aangepast door de nieuwe eigenaar: “Vóór 29 januari willen we nog enkele bestaande cao’s bekrachtigen en verlengen. Zo hebben we bijvoorbeeld een cao ‘duurzame tewerkstelling’ die ervoor moet zorgen dat bestellingen (opties) van de NMBS zoveel mogelijk aan de fabriek in Brugge worden toegewezen. Als het management dat niet kan of wil, moeten er bepaalde afspraken gevolgd worden.”

Tot slot nog een woordje over de werkdruk. Hoe is het daar vandaag mee gesteld? In de woorden van Freddy: “Het is momenteel zeer druk. Er is veel flexibiliteit, ploegwerk, overuren enzovoort. In november werd zelfs gewerkt tijdens feestdagen. En natuurlijk is er ook nog altijd corona. Ook wat dat betreft houden we de vinger aan de pols en waken we over de veiligheid van de werknemers. De maatregelen maken het moeilijk om aan honderd procent te produceren en ook onze leveranciers kennen regelmatig problemen. De coronacrisis speelt ons dus nog altijd parten.” 

H. Essers: chauffeurs verdelen Pfizer-vaccins op tweede kerstdag

Belgisch transportbedrijf H. Essers haalde als logistieke partner van farmabedrijf Pfizer in Puurs eind december het Europese contract binnen voor de verdeling van de Pfizer-vaccins in Europa. De logistieker is sinds 2006 gespecialiseerd in het transport van farmaproducten met een bijzondere aandacht voor de koudeketting. Dat wil zeggen dat de temperatuur van geneesmiddelen constant moet blijven tijdens het transport. De opleggers van H. Essers bevatten allerhande sensoren om de temperatuur te meten. Vanuit een controletoren worden al deze sensoren opgevolgd. Een goede zaak voor het covid19-vaccin van Pfizer, dat aan -70°C moet worden vervoerd.

Pfizer gaf de opdracht om het vaccin op tweede kerstdag in alle lidstaten van de EU tegelijk te bezorgen. Dat betekent dat er al vrachtwagens vanuit België op kerstdag of ervoor moesten vertrekken om op tijd aan te komen. Essers stond niet alleen in voor de vrachtwagens en de chauffeurs, maar ook voor de beveiliging van het transport.

Essers, een Limburgs familiebedrijf, is al jaren aan een opmerkelijk groeitraject bezig. De voorbije vijf jaar groeide het bedrijf met zo’n 10 procent per jaar. De sleutel tot hun succes ligt in de specialisatie in nichesectoren, zoals farma en chemie, die een gerichte aanpak en middelen vergen. H. Essers investeert daarom ook steeds meer in eigen magazijnen, waardoor het evolueerde van een transportbedrijf naar een geïntegreerde logistieke speler. Essers nam onlangs bovendien bedrijven in de chemische logistiek over in Frankrijk en Nederland.

Volvo Cars: nieuwe elektrische wagen zorgt voor extra tewerkstelling

Ook op Volvo Cars Gent valt goed nieuws te noteren. In het najaar van 2021 zal er gestart worden met de productie van een nieuw elektrisch model. Over welke wagen het precies gaat is nog niet duidelijk, dat zal in het voorjaar bekend gemaakt worden aan de buitenwereld. Vast staat wel dat het nieuwe model zal zorgen voor bijkomende tewerkstelling.

Een eerste reactie krijgen we van Philippe De Schryver, onze ABVV-Metaal-hoofddelegee op het bedrijf: “Wij zijn zeer tevreden en trots dat we dit nieuwe model mogen maken. Dit toont aan dat er geloof is in een toekomst voor Gent. Met de overname van Volvo door het Chinese Geely dachten sommigen dat alle knowhow hier ging verdwijnen, maar het omgekeerde is waar. Wij zijn de enige Volvo-fabriek in Europa die vandaag elektrische wagens bouwt. Vorig jaar was een pechjaar – vooral omwille van corona – maar 2021 en 2022 zien er zeer goed uit. We gaan opnieuw topjaren tegemoet. Tegen 2022 willen we hier 135.000 elektrische wagens maken. Dat is zestig procent van onze totale productie.” Philippe voegt er nog aan toe: “Maar we moeten wel realistisch blijven over de druk die steeds aanwezig is rond de kostprijs. Concurreren op basis van de lonen gaat niet. We pakken vooral uit met de gedrevenheid en de inzet van onze werknemers. Elk jaar opnieuw verwezenlijken we de afgesproken doelstellingen en dat verklaart onze groei.”

Volvo Cars zet sterk in op elektrificering. Tegen 2025 wil de Zweeds-Chinese autobouwer dat de helft van zijn globale verkoop uit elektrische wagens bestaat. En de Gentse site speelt een voortrekkersrol in die strategie. Vorig jaar werd hier de allereerste elektrische Volvo (de XC 40) geïntroduceerd en werd er een batterij-assemblagefabriek gebouwd. En dat verloopt allemaal vlot, vertelt Philippe: “Er zijn geen kinderziektes. De (gedeeltelijke) omschakeling naar elektrisch verloopt goed. Dat komt vooral omdat hier serieuze voorbereidingen gebeuren en het product eerst volledig in orde moet zijn vooraleer het in productie gaat. In de batterijfabriek – die trouwens sneller groeit dan verwacht – wordt precisiewerk geleverd en is er veel aandacht voor de veiligheid. Momenteel werken daar ongeveer zestig mensen in twee ploegen en binnenkort komt er nog een nachtploeg bij.”

Het tweede elektrische model dat binnenkort gelanceerd wordt, zorgt dus voor bijkomende tewerkstelling. Hoeveel precies is moeilijk te voorspellen, maar er wordt gesproken over driehonderd extra mensen. Philippe: “Die stijging zal geleidelijk gebeuren. Vandaag maken we hier 35.000 elektrische wagens, tegen 2022 moeten dat er 135.000 worden. Dat is bijna vier keer zoveel. We hebben nood aan zeer diverse profielen, zowel bij de arbeiders als bij de bedienden. Op Volvo wordt zeer veel geïnvesteerd in opleiding, maar toch zullen we ook extern op zoek moeten naar heel wat technische geschoolde arbeidskrachten.”

Kuehne+Nagel: opslag en verdeling Moderna-vaccin vanuit Belgische hub

Begin januari maakte de Zwitserse logistieker Kuehne+Nagel bekend dat het de opslag en distributie van het covid 19-vaccin van Moderna zal verzekeren. Daarbij zal de farmahub in België van de Zwitserse logistieker een sleutelrol spelen. Het internationaal supplychaincontract betreft de distributie van het vaccin naar markten in Europa, Azië, het Midden-Oosten, Afrika, en delen van Noord- en Zuid-Amerika. In Europa gebeurt de productie bij Lonza in Visp, Zwitserland.

Ons land speelt al langer een belangrijke rol in de farmalogistiek van de Zwitserse groep, met een gespecialiseerd distributiecentrum in Geel, dat onlangs is uitgebreid, en een farmahub van 15.000 m² op Brussels Airport, die in september openging. Naar alle waarschijnlijkheid zullen de vaccins vanuit Zwitserland naar België worden vervoerd om van daaruit via de weg en de lucht naar het netwerk van Kuehne+Nagel in de verschillende landen te worden verdeeld. Dat bestaat uit 230 vestigingen wereldwijd. In Europa zal het vervoer over de weg gebeuren. Daarvoor beschikt de groep over een eigen vloot van meer dan tweehonderd speciale voertuigen voor farmatransport.

Vandewiele: een grote overname en veel werk

Weefmachinebouwer Vandewiele beleeft eveneens goede tijden. Net voor het jaareinde nam het West-Vlaamse familiebedrijf zijn Italiaanse sectorgenoot Savio over. Met een prijskaartje van enkele honderden miljoenen euro’s gaat het om de grootste overname uit de geschiedenis van de onderneming.

ABVV-Metaal-hoofddelegee Lesley Vergote bevestigt het goede nieuws: “Via een speciale ondernemingsraad werden we op de hoogte gebracht van de overname. Savio is een bedrijf waar garen worden gemaakt in een spinnerij. Dat is iets wat wij hier zelf niet doen. We gaan ook technologie en software uitwisselen. We kunnen dus van elkaar leren en elkaar versterken. Ook ons klantenbestand wordt groter. Dat is goed nieuws.”

Met de overname komt een einde aan enkele moeilijke jaren die werden veroorzaakt door handelsconflicten (vooral tussen de VS en China), geopolitieke spanningen (Iran, Turkije) en de coronacrisis. In december 2019 voerde Vandewiele nog een herstructurering door, waarbij uiteindelijk 82 werknemers het bedrijf moesten verlaten.

Vandewiele draait ondertussen opnieuw op volle toeren, aldus Lesley: “Enkel in de gieterij is er nog een beetje tijdelijke werkloosheid. In de rest van het bedrijf is het momenteel zeer druk. Er wordt bekeken om mensen van de gieterij op tijdelijke en vrijwillige basis te laten overplaatsen naar andere afdelingen. Er werden recent ook een twintigtal uitzendkrachten aangeworven. Na de herstructurering van eind 2019 is dat dus een positieve evolutie. We hopen dat het zo blijft.”

Conclusie

Bovenstaande voorbeelden zijn een signaal van hoop. Ze illustreren de veerkracht van onze industrie, die zelfs in tijden van corona kan groeien en sterker worden. Stuk voor stuk tonen ze aan dat de metaal- en transportbedrijven in ons land nog een mooie toekomst hebben. Meer zelfs, ze geven die toekomst mee vorm door in te zetten op innovatie, duurzame groei en competente werknemers.

En ja, we weten het: ook 2021 wordt economisch een moeilijk jaar. De coronacrisis woekert nog steeds. Heel wat ondernemingen zitten in een penibele situatie. Maar beterschap is in zicht. Er is licht aan het einde van de tunnel. Deze verhalen zijn daar een illustratie van.