Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Europa heeft een nieuwe mobiliteitsstrategie. Ze wil het transport in de EU verregaand digitaliseren en vergroenen. Naast veel openbaar vervoer, moeten er tegen 2030 minstens 30 miljoen elektrische wagens (op groene stroom) rondrijden en moeten er drie miljoen extra laadpalen komen. De omslag naar klimaatneutrale mobiliteit is essentieel maar niet evident. De Europese auto-industrie wijst op grote uitdagingen: het aantal elektrische wagens moet 50 keer sneller stijgen dan vandaag het geval is. Industrievakbond IndustriALL benadrukt het belang van een sterke Europese industrie en van een industrieel beleid dat werknemers centraal stelt (opleiding, tewerkstelling en betrokkenheid).