Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vertrouwen en betrokkenheid scoren sterk

Uit onderzoek van Randstad blijkt dat vakbonden een groot draagvlak hebben bij werknemers. Maar liefst 70 procent geeft aan vertrouwen te hebben in zijn vakbond. Meer dan de helft van de werknemers (53 procent) voelt zich zelfs sterk betrokken bij de vakbond in zijn bedrijf.

Vakbonden brengen vooruitgang

Een andere studie (HIVA-KU Leuven) constateerde dan weer dat de vakbonden in ons land heel wat positieve dingen realiseren. In bedrijven met syndicale vertegenwoordiging zijn werknemers beter op de hoogte van hun rechten, is de kwaliteit van het werk beter, wordt er meer opleiding gegeven en is er meer aandacht voor veiligheid en gezondheid.

Naar waarde geschat

ABVV-Metaal hield stand met overtuiging tijdens de afgelopen sociale verkiezingen. Opnieuw krijgen we het vertrouwen en de kans om de komende 4 jaar voor de rechten van onze metaalarbeiders op te staan op de werkvloer.