Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Elektriciens: verlenging automatische betaling aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht

Elektriciens die tijdelijk werkloos zijn omwille van de coronamaatregelen, moeten snel hun aanvullende vergoeding kunnen ontvangen. Daarom werd binnen het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de elektriciens (Volta) afgesproken om de aanvullende vergoedingen bij tijdelijke werkloosheid wegens overmacht automatisch uit te betalen tot het einde van het jaar. ABVV-Metaal zorgde ervoor dat de automatische betaling werd verlengd tot eind maart 2021.

Elektriciens: uitbetaling eindejaarspremie in december

Op 11 december zal het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de elektriciens (Volta) de eindejaarspremie 2020 uitbetalen aan de elektriciens die tewerkgesteld zijn in een onderneming met prefix 067. De premie wordt automatisch uitbetaald, dus je hoeft ze niet aan te vragen. Belangrijk is wel om na te kijken of Volta nog over het juiste rekeningnummer beschikt. Je kunt dit nagaan (en aanpassen) op MyVolta

De elektriciens die tewerkgesteld zijn in een onderneming met prefix 467, ontvangen hun eindejaarspremie van hun werkgever. Deze moet worden betaald tegelijk met de loonbetaling die het dichtst is bij 15 december.