Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 20 november besliste de regering om het geboorteverlof te verhogen van 10 naar 15 dagen vanaf 1 januari 2021. De verhoging geldt voor elke vader of meeouder wiens kind geboren wordt op of na 1 januari 2021. Een verhoging naar 20 dagen komt er op 1 januari 2023. De regeringsbeslissing moet wel nog in wet worden gegoten.