Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Een duizendtal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) controleert sinds de eerste lockdown in maart of bedrijven de coronamaatregelen en hygiënevoorschriften volgen op de werkvloer. In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden ze één of meerdere inbreuken vaststellen. De meeste inbreuken blijken betrekking te hebben op een gebrek aan social distancing op de werkvloer, wat geldt als een zware inbreuk. "We merken in deze tweede golf dat er nog te vaak inbreuken zijn op het respecteren van de anderhalve meter afstand of de hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een keuken of een refter", vertelt Lorenz Soetens, inspecteur voor het toezicht op het welzijn op het werk.

Op 16 oktober besliste het Overlegcomité dat telewerk opnieuw de norm is, maar voor de werknemers die wel nog op de werkvloer moeten zijn, gelden uiteraard strikte hygiënische normen en veiligheidsmaatregelen om deze werknemers optimaal te beschermen.

Wat als je werkgever de maatregelen niet respecteert?

Als volgens jou de werkgever de coronaregels niet naleeft, neem dan contact op met (en in deze volgorde):

- in de eerste plaats je werkgever en/of de hiërarchische lijn (direct leidinggevende);

- in de tweede plaats de leden van het Comité preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid de syndicale delegatie);

- in de derde plaats de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;

- in de vierde plaats de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Wil je een inbreuk melden, dan vind je hier het nodige formulier.

Inspectie stelt bij helft werkgevers corona-inbreuken vast

Een duizendtal inspecteurs van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO) controleert sinds de eerste lockdown in maart of bedrijven de coronamaatregelen en hygiënevoorschriften volgen op de werkvloer.

In totaal werden sindsdien 17.633 inspecties uitgevoerd en bij 8.170 werkgevers konden ze één of meerdere inbreuken vaststellen. De meeste inbreuken blijken betrekking te hebben op een gebrek aan social distancing op de werkvloer, wat geldt als een zware inbreuk. "We merken in deze tweede golf dat er nog te vaak inbreuken zijn op het respecteren van de anderhalve meter afstand of de hygiëne in gedeelde ruimtes zoals een keuken of een refter", vertelt Lorenz Soetens, inspecteur voor het toezicht op het welzijn op het werk.

Op 16 oktober besliste het Overlegcomité dat telewerk opnieuw de norm is, maar voor de werknemers die wel nog op de werkvloer moeten zijn, gelden uiteraard strikte hygiënische normen en veiligheidsmaatregelen om deze werknemers optimaal te beschermen.

Wat als je werkgever de maatregelen niet respecteert?

Als volgens jou de werkgever de coronaregels niet naleeft, neem dan contact op met (en in deze volgorde):

·       in de eerste plaats je werkgever en/of de hiërarchische lijn (direct leidinggevende);

·       in de tweede plaats de leden van het Comité preventie en bescherming op het werk (of bij afwezigheid de syndicale delegatie);

·       in de derde plaats de preventieadviseur van de interne en/of de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk;

·       in de vierde plaats de bevoegde regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk.

Wil je een inbreuk melden, dan vind je hier het nodige formulier.