Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wie een hoogrisicocontact had of terugkeert uit een rode zone, kan zich voortaan weer laten testen. Sinds 21 oktober werden alleen nog mensen met ziekteverschijnselen getest. Vanaf 22 november kunnen ook mensen die geen ziekteverschijnselen hebben, zich laten testen. Dit gebeurt dan niet meer bij de huisarts, maar in een triagecentrum.

Om getest te kunnen worden, heb je een code nodig. Die code krijg je van de contactopsporing, de arbeidsgeneesheer of het centrum voor leerlingenbegeleiding. Met die code kun je een afspraak voor een test maken via de website mijngezondheid.be.

Mensen die een code krijgen, zullen getest worden op de 7de dag vanaf de dag na het laatste hoogrisicocontact of de terugkeer naar België. De week voor de test moet je dus in quarantaine. Als de uitslag van de test negatief is, dan stopt de quarantaine. Na de quarantaine wordt je gevraagd om nog 7 dagen verhoogd waakzaam te zijn en je contacten te beperken. Zonder test duurt de quarantaine minimaal 10 dagen en moet je ook nog eens 4 dagen extra voorzichtig zijn.

Ook voor een quarantaine-attest moet je niet naar de huisarts. Je kunt het zelf downloaden op de website mijngezondheid.be met de code die je werd toegestuurd.

Heb je symptomen die op corona wijzen? In dat geval verandert er niets. Je neemt contact op met je huisarts en maakt een afspraak om je te laten testen. Bij de huisarts of in een triagecentrum. Dat was zo en dat blijft zo.