Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

VOV of BEV. Met het Vlaams Opleidingsverlof (VOV)​ kunnen werknemers die in het Vlaams Gewest werken verlof nemen op het werk voor een aantal uren dat overeenstemt met het aantal uren van een erkende opleiding of vorming. Je hebt recht op VOV als je voor minstens 50 % tewerkgesteld bent in de privésector. Wie werkt in het Brussels Hoofdstedelijk of Waals Gewest, kan ook opleiding met opleidingsverlof volgen via Betaald Educatief Verlof (BEV). De spelregels van dit Betaald Educatief Verlof liggen iets anders. 

Loongrens. Het loon dat je ontvangt voor jouw afwezige dagen op het werk tijdens de opleiding kan begrensd worden tot een loonplafond. Dat plafond wordt voor het schooljaar 2020-2021 opgetrokken van 2.928 tot 2.987 euro. De wettekst is momenteel nog niet in het Belgisch Staatsblad verschenen.