Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de week van 23 november 2020 zal Sefoplus de pensioenfiches met de gegevens omtrent het sectoraal aanvullend pensioen verzenden. De arbeiders van de sectoren garages, koetswerk, metaalhandel, metaalrecuperatie en edele metalen zijn aangesloten bij dit sectoraal aanvullend pensioenfonds. De fiche bevat een duidelijk overzicht van de reeds opgebouwde pensioenrechten en van het bedrag dat je zal ontvangen op het moment dat je met pensioen gaat. Arbeiders die actief zijn in de betrokken sectoren, krijgen deze fiche elk jaar opgestuurd. Online kan alles bekeken worden op mypension.be of op sefoplus.be.