Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De tussenkomst in de kosten voor kinderopvang tot 180 euro per kind per jaar is een nieuw en belangrijk voordeel dat dankzij ABVV-Metaal het licht zag. De vergoeding  voor kinderopvang is een nieuwe financiële vergoeding voor arbeiders in verschillende van onze sectoren.Specifiek voor PC 111 zijn er twee betaalmomenten afgesproken, zijnde 15 juni en 15 november, nu verzet naar 30 november. De dossiers voor het tweede uitbetalingsmoment moeten dan ook binnenkort verwerkt worden. Doe je aanvraag ten laatste op 25 november om te geniet van dit voordeel.