Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op 2 november ging ons land opnieuw in lockdown. Een van de maatregelen is dat telewerk een verplichting wordt, tenzij telewerk onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

Ook voor werknemers van essentiële ondernemingen, zoals medisch personeel, politie en werknemers in de voeding- en energiesector, bestaat er een uitzondering. Aan de werknemers die niet kunnen telewerken, moet de werkgever een attest of een ander bewijsstuk geven dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de werkplaats bevestigt. Bovendien moet hij maatregelen nemen om de social distancing te respecteren. Kijk hier welke maatregelen je werkgever dient te nemen.