Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de periode maart-juni stierven in België 9000 personen méér dan gemiddeld (oversterfte). Een studie van de Socialistische Mutualiteiten toont aan dat sociaal-economische kwetsbare groepen harder geraakt worden.
Er werd gekeken naar personen die, omwille van een laag inkomen, recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming in de kosten voor gezondheidszorg. In die groep is de oversterfte 1,5 keer hoger vergeleken met mensen zonder verhoogde tegemoetkoming. Paul Callewaert (algemeen secretaris van de Socialistische Mutualiteiten) stelt: “Kwetsbare groepen lopen een groter risico om te sterven aan corona. Het beleid moet extra aandacht hebben voor de zwakkeren.”