Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

In de nacht van 29 op 30 oktober 2022 schakelen we over op het winteruur. We draaien de klok een uurtje terug: 3 uur wordt 2 uur. Goed nieuws voor wie op dat moment in bed ligt, want we kunnen een beetje langer slapen. Maar wat met werknemers die op dat moment nachtdienst hebben? Hoe zit dat met hun loon?

De gevolgen van het winteruur op het loon van werknemers die in ploegen werken, wordt geregeld in NAR-cao nr. 30. Concreet zegt deze cao het volgende:

  • Een werknemer die ook bij de omschakeling naar het zomeruur in de nachtploeg werkte, ontvangt nu het loon voor acht uur, ook al presteert hij er negen. De werkgever betaalde tijdens de nacht van de omschakeling naar het zomeruur aan de werknemer immers het loon voor acht arbeidsuren, hoewel hij toen maar zeven uur presteerde.
  • Een werknemer die enkel ’s nachts werkt bij de omschakeling naar het winteruur (en dus niet bij de omschakeling naar het zomeruur), ontvangt nu het loon voor negen uur. Deze werknemer ontvangt dus het loon voor de effectief gewerkte uren.
De werknemers die niet in ploegen werken, vallen niet onder NAR-cao nr. 30. Bovenstaande regeling is dus niet van toepassing op hen. Zij ontvangen het loon volgens hun werkelijke prestaties.