Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Werknemers die niet kunnen gaan werken wegens de (gedeeltelijke) sluiting van de school, crèche of opvang voor personen met een handicap, kunnen een beroep doen op het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Deze regeling geldt sinds 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Hieronder vatten we de voornaamste zaken voor je samen.

Voor wie?

Dit stelsel van tijdelijke werkloosheid is bedoeld voor werknemers die moeten instaan voor de opvang van:

 • Een minderjarig kind dat niet naar het kinderdagverblijf of naar de school kan gaan.
 • Een minderjarig kind dat afstandsonderwijs moet volgen.
 • Een gehandicapt kind dat hij/zij ten laste heeft (ongeacht de leeftijd) en dat niet naar een centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan.
Het feit dat het kind niet naar het kinderdagverblijf, de school of het centrum voor opvang van personen met een handicap kan gaan, moet te wijten zijn aan:

 • Ofwel de sluiting of tijdelijke stopzetting van de dienst door een maatregel om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
 • Ofwel het feit dat het kind zelf in quarantaine moet om de verspreiding van het coronavirus te beperken.
Wat moet je doen?

 • Breng zo snel mogelijk je werkgever/personeelsdienst op de hoogte (de werkgever kan niet weigeren).
 • Vul het attest opvang kind sluiting corona in (beschikbaar op de RVA-website). Dit attest bestaat uit twee delen. Het eerste deel laat je invullen door de school, crèche of opvangcentrum. Het tweede deel vul je zelf in. Bezorg het volledig ingevulde attest aan je werkgever.
LET OP: dit attest is niet nodig voor de sluiting van de scholen (lager en middelbaar onderwijs) in de week van 29 maart tot en met 2 april 2021, omdat het over een algemene maatregel gaat (tenzij de werkgever er expliciet om verzoekt).

 • Als het kind in quarantaine moet, moet de werknemer het document opvang kind quarantaine corona zelf invullen en ondertekenen, en samen met het quarantainegetuigschrift aan zijn werkgever bezorgen.
 • Indien dit nodig is, moet je ook nog een uitkeringsaanvraag indienen bij het ABVV. Het aanvragen van een uitkering bij het ABVV is alleen nodig indien je sinds maart 2020 nog geen uitkeringen tijdelijke werkloosheid hebt ontvangen. Heb je sinds maart 2020 wel reeds een uitkering ontvangen voor tijdelijke werkloosheid, dan hoef je niets te doen. Als je hierover twijfelt: vraag het aan je werkgever, je vakbondsafgevaardigde op het bedrijf of contacteer je lokaal ABVV-kantoor.
Welke uitkering?
 • De uitkering bedraagt 70 % van je brutoloon (dit brutoloon is begrensd tot maximaal € 2.754,76). Hierop wordt 15 % bedrijfsvoorheffing ingehouden.
 • Daarbovenop ontvang je nog een RVA-toeslag van 5,63 euro per dag.
 • Daarbovenop ontvang je ook nog een sectorale aanvullende vergoeding. Voorbeeld: in de metaalbouw (PC 111) bedraagt deze aanvullende vergoeding € 12,07 bruto per dag.
Alle info vind je op de website van de RVA. Heb je nog vragen? Contacteer dan je ABVV-kantoor in de buurt of spreek erover met je vakbondsafgevaardigde op het bedrijf.