Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De regeling waardoor werkende ouders corona-ouderschapsverlof konden op nemen om hun kinderen op te vangen, wordt niet verlengd. Wel komt er een versoepeling van de tijdelijke werkloosheid voor ouders van wie een kind in quarantaine moet. Door de versoepeling zullen werkende ouders tijdelijk werkloos kunnen worden gesteld wegens overmacht wanneer een school of crèche sluit. Een attest voorleggen van de school of de crèche zal voldoende zijn. De wijziging moet nog worden gestemd, maar zal volgens de media retroactief ingaan vanaf 1 oktober.