Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Het schrijnende probleem van de opeenvolgende dagcontracten (ODC) in het uitzendwerk is alom bekend. Werknemers die maanden- of zelfs jarenlang met dagcontracten aan de slag zijn: het is letterlijk dagelijkse kost in sommige bedrijven.

We leggen de uitzendkantoren en hun federatie FEDERGON daarom continu het vuur aan de schenen om deze probleemsituatie eindelijk aan te pakken. Het aantal ODC’s moet beperkt, verminderd of zelfs afgeraden worden. Het tegenvoorstel van de werkgevers is voor ons als vakbonden niet acceptabel en moet dus terug naar de tekentafel. Vooral de drempel van 112 dagen na elkaar werken met dagcontract per uitzendkracht per jaar is veel te hoog. Dit komt erop neer dat iemand zonder problemen bijna een half jaar met ODC’s mag werken. Het enige lichtpuntje in het voorstel van de uitzendkantoren? Hun bereidheid om een automatisch sanctioneringsmechanisme te aanvaarden en het feit dat ze erkennen dat er bepaalde (grote) bedrijven zijn die perfect kunnen functioneren zonder gebruik te maken van ODC’s.

Ons streefdoel is altijd en overal duurzame en werkbare arbeid, met zekerheid en volledige bescherming op alle gebieden. Dus deze strijd wordt nog vervolgd.