Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Modelbrief Klacht tegen eigen lijst.docx

Modelbrief Intrekking kandidatuur.docx

Modelbrief Klacht tegen lijst andere vakbond.docx