Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Een kandidaat kan alleen worden vervangen wanneer een vakbond een klacht indient tegen de eigen of een andere lijst of wanneer een werknemer zijn kandidatuur intrekt. Zowel de klacht als de intrekking dienen te worden gericht aan de werkgever. De timing is strikt: de klacht of intrekking kunnen alleen gebeuren in de periode van X + 41 (28 september tot 11 oktober) tot X + 47 (4 tot 17 oktober).

De werkgever laadt de brief dan op in de applicatie van de FOD Waso of verstuurt hem naar de organisatie die de kandidatuur heeft voorgedragen. Mocht de werkgever “vergeten” de brief op te laden in de applicatie of te versturen, dan moet en mag er niet worden gewacht om de kandidaat te vervangen. De termijnen lopen immers door. Zo moet een vervanging na een klacht gebeuren ten laatste op X + 54. Een kandidaat die zijn kandidatuur heeft ingetrokken, kan nog worden vervangen tot X + 76 (2 tot 15 november).

Telkens moet het gaan op een intrekking of klacht die gebeurde ten laatste op X + 47. Alleen bij overlijden van een kandidaat, ontslag door de werknemer zelf, opzegging van het lidmaatschap van de werknemer of bij verandering van categorie kan een kandidaat nog worden vervangen tot X + 76 zonder dat een klacht of intrekking plaatsvond tussen X + 41 en X + 47.

Specifiek voor deze verkiezingen geldt dat de kandidaten niet moet voldoen aan de verkiesbaarheidsvoorwaarden op de nieuwe verkiezingsdag Y2, maar op de oorspronkelijke verkiezingsdag Y1. Deze regel is ook van toepassing op de vervangende kandidaten: ook zij moet voldoen aan de verkiesbaarheidsvereisten op Y1 (11 tot 24 mei).

Het indienen van aangepaste lijsten en het vervangen van kandidaten moet gebeuren via de webapplicatie (https://www.sociale-verkiezingen.belgie.be/) of met verplicht te gebruiken modelformulieren (https://werk.belgie.be/nl/themas/sociaal-overleg/sociale-verkiezingen-2020/modelformulieren).

De indiening van de aangepaste lijsten en het vervangen van de kandidaten moeten bovendien op dezelfde manier gebeuren als de indiening van de oorspronkelijke kandidatenlijsten. Gebeurde de indiening via de webapplicatie, dan moet de vervanging van kandidaten dus ook op die manier gebeuren.

Om de secretarissen en afgevaardigden te helpen, heeft het ABVV modelbrieven opgesteld voor de vervanging van kandidaten. Je vindt de modelbrieven hier.