Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

We berichtten al dat vanaf 1 september een onderscheid wordt gemaakt tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona en andere vormen van tijdelijke werkloosheid. Voor de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona komen alleen nog de sectoren en bedrijven in aanmerking die ‘bijzonder hard’ getroffen zijn door de coronacrisis.

Omdat er in de sectoren garages, elektriciens, koetswerk, edele metalen en metaalhandel nog veel werknemers zijn die in dergelijke bedrijven werken, blijft – op aandringen van ABVV-Metaal – ook de automatische toekenning van de aanvullende vergoeding behouden tot 31 december 2020.

Voor de bedrijven die niet ‘bijzonder hard’ getroffen zijn, gelden vanaf 1 september 2020 opnieuw de gewone regels bij tijdelijke werkloosheid. In het geval van tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen zijn dan ook opnieuw de gewone regels voor de aanvullende vergoeding van toepassing waarbij telkens een aanvraag bij het FBZ moet worden ingediend. Op deze regel bestaat een uitzondering voor werknemers die wegens quarantaine tijdelijk werkloos worden gesteld. Zij moeten nog steeds geen aanvraag doen en zullen – dankzij ABVV-Metaal – hun aanvullende vergoeding automatisch uitbetaald krijgen.