Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Sinds enkele maanden focust de VDAB niet alleen meer op het begeleiden van werkzoekenden naar een job. Met het VDAB-decreet van 29 mei 2020 werd haar opdracht immers uitgebreid tot ‘regisseur van de Vlaamse arbeidsmarkt’. Dat betekent concreet dat de doelgroep van de VDAB wordt uitgebreid tot elke burger op beroepsactieve leeftijd. Zo moet de VDAB onder meer uitgroeien tot loopbaanregisseur, waarin ze iedereen ondersteunt in zijn of haar loopbaan.

Blijf in beweging

In het kader daarvan heeft VDAB de campagne ‘Blijf in beweging’ gelanceerd, die zich richt op tijdelijk werklozen. Wie door de coronacrisis tijdelijk werkloos is – langdurig of enkele dagen per week – kan gebruik maken van een gratis opleidingsaanbod van de VDAB (waaronder meer dan 300 online-opleidingen). Op die manier kan een werknemer bepaalde competenties opfrissen of nieuwe dingen leren.