Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De Europese Vrouwenlobby (EWL), een alliantie van meer dan 2000 niet-gouvernementele vrouwenorganisaties in de EU, bracht in 2019 haar visie op een feministisch Europa uit onder de titel Het Paarse Pact. Die benaming is gebaseerd op het begrip 'Paarse Economie', dat staat voor een gendergelijke en duurzame economie. De tekst werd recent door de Vrouwenraad vertaald naar het Nederlands en vormt een waardevol instrument voor al wie streeft naar een betere samenleving na COVID-19.