Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Op maandag 14 september bereikten de sociale partners binnen de Nationale Arbeidsraad een akkoord over de verlenging van een aantal coronamaatregelen.

Vakantie

Het belangrijkste punt van het akkoord is de verlenging van de gelijkstelling voor de jaarlijkse vakantie van tijdelijke werkloosheid bij overmacht wegens corona. Voor de periode van 1 februari tot 30 juni 2020 werd deze tijdelijke werkloosheid bij KB al gelijkgesteld voor de opbouw van vakantie en vakantiegeld. De sociale partners willen dat de gelijkstelling wordt verlengd zolang het overmachtsstelsel wegens corona loopt en op voorwaarde dat er een compensatie komt voor de werkgevers.

Werkloosheid

Verder bereikten de sociale partners een akkoord om de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen, die loopt sinds april, te verlengen tot eind dit jaar. Die bevriezing wordt gekoppeld aan een sterke oproep aan de federale en regionale regeringen om in opleiding te voorzien en aan de werkzoekenden om die te volgen en dat met een bijzondere focus op de knelpuntberoepen.

Bedienden

De sociale partners beslisten ook om cao nr. 147/147bis – die overeengekomen werd bij aanvang van de coronacrisis om de toegang tot de tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen voor bedienden te versoepelen – retroactief te verlengen van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2021. De cao voorziet een werkgeverssupplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid per werknemer en biedt toegang tot het klassieke stelsel economische werkloosheid voor de bedienden en het corona-overgangsstelsel.

Tijdskrediet

Ten slotte zal de cao nr. 103 worden aangepast om te voorzien in de neutralisering van het corona-ouderschapsverlof, het corona-tijdskrediet en de corona-landingsbaan. Daardoor zal een werknemer na het einde van één van die coronastelsels gemakkelijk opnieuw kunnen instappen in het gewone stelsel van tijdskrediet of landingsbaan.

De sociale partners kunnen de betrokken cao’s zelf wijzigen, maar dat geldt niet voor de gelijkstelling van tijdelijke werkloosheid voor vakantie en de bevriezing van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen. Daarvoor vragen ze aan de regering om de nodige stappen te ondernemen om het akkoord uit te voeren.