Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

BeterNaCorona

De coronacrisis is nog niet voorbij, daarvoor is het wachten op een doeltreffend vaccin. In tussentijd moeten we er het beste van maken. Dat wil zeggen: elkaars gezondheid beschermen en zorgen dat onze economie terug op de rails geraakt. Daarnaast is het ook belangrijk om werk te maken van een betere (sociale, duurzame, veerkrachtige, …) samenleving na corona. De voorbije weken hebben vakbonden en werkgevers alvast hun gemeenschappelijke aanbevelingen geformuleerd, gericht aan de Vlaamse en (hopelijk de binnenkort gevormde) federale regering.

Investeer

De Groep van 10 wees in haar verklaring op het belang van publieke investeringen om het economisch herstel te bevorderen. De komende tien jaar moet 4 % van het BBP geïnvesteerd worden (dat is bijna het dubbele van wat momenteel geldt, maar evenveel als wat de Scandinavische landen doen). Die overheidsinvesteringen zijn een belangrijk instrument om de economie terug aan de praat te krijgen, want ze zorgen voor groei, jobs en koopkracht (en met de huidige lage rentes zijn deze uitgaven perfect financierbaar). De Groep van 10 ziet hoge investeringsnoden in de domeinen mobiliteit, duurzame energie, klimaat en digitalisering.

Tewerkstelling, welzijn en koopkracht

De Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) roept de Vlaamse regering op om in te zetten op tewerkstelling en te vermijden dat mensen terechtkomen in langdurige werkloosheid. Levenslang leren, kwaliteitsvol onderwijs en een goede begeleiding van werknemers/werkzoekenden zijn hier de sleutelwoorden. Ook welzijn en koopkracht moeten prioriteiten zijn, vooral voor kwetsbare gezinnen. Met het groeipakket, de kinderopvang en de huurwetgeving heeft de Vlaamse overheid alvast belangrijke hefbomen in handen. De SERV beklemtoon eveneens het belang van duurzame investeringen om de relance te versnellen. Daarnaast pleit ze voor een daadkrachtige overheid die leiderschap, zekerheid en stabiliteit biedt.