Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Volgens een studie van HR-dienstverlener ACERTA en ETION (forum voor geëngageerd ondernemen) alvast wel. Door de pandemie zijn bedrijven meer gaan beseffen dat ze dringend duurzamer moeten omgaan met grondstoffen en materialen. Zes op de tien bevraagde ondernemingen gaan ervan uit dat corona de circulaire economie een boost zal geven. 85 % stelt dat circulair ondernemen het nieuwe normaal zal worden. Dat komt vooral omdat de huidige crisis de pijnpunten van onze geglobaliseerde consumptie-economie op scherp heeft gesteld (zoals bijvoorbeeld de kwetsbare grondstofafhankelijkheid ten opzichte van andere regio’s).

De studie peilde naar de hefbomen die bedrijven vandaag al toepassen om meer circulair te ondernemen. De voornaamste zijn het vermijden van afval (93 %), een lager verbruik van grondstoffen/energie (80 %) en recyclage van materialen (73 %). Ook digitale communicatie en telewerk wordt gezien als een hefboom (83%), omdat het een oplossing biedt voor bepaalde milieu- en mobiliteitsproblemen. Vaststelling: veel van bovenstaande strategieën bevinden zich nog steeds in de sfeer van minder afval, minder verspilling en meer recyclage. Circulair ontwerp (producten zó ontwerpen dat ze langer meegaan en eenvoudig kunnen worden ontmanteld), deel-economie en ‘product als dienst-modellen’ komen veel minder voor. Nochtans zijn dergelijke zaken essentieel in een échte circulaire economie.

Er werd ook onderzocht wat de hinderpalen zijn voor de circulaire transitie. De voornaamste is dat bedrijven niet op een objectieve manier kunnen meten wat circulair ondernemen hen exact oplevert. Daarnaast is er ook te weinig bewustzijn bij zowel consumenten als producenten, denken velen nog altijd dat circulaire producten te duur zijn en zien aandeelhouders niet altijd een duidelijke meerwaarde. Er is dus nog werk aan de winkel. Wie meer wil weten over de noodzaak van een duurzame, circulaire economie: een paar jaar terug deden wij dat hier al volledig uit de doeken. En vorige week publiceerde werkgeversfederatie Agoria een whitepaper over het onderwerp, vol met concrete acties en doelstellingen om er als bedrijf mee aan de slag te gaan.