Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Wettelijk verlof

Heb jij nog wettelijke vakantiedagen van 2020 op te nemen? Dan is het belangrijk om te weten dat deze dagen in principe niet overgedragen kunnen worden naar volgend jaar. Je werkgever mag het je niet onmogelijk maken om verlof op te nemen, noch mag je afstand doen van je recht op verlof.

Wet vs. praktijk

Voor de wettelijke jaarlijkse vakantie geldt de verplichting om de vakantiedagen op te nemen voor het einde van het vakantiejaar, dus voor 31 december 2020. ADV-dagen moeten worden opgenomen voor het einde van de referteperiode die maximum een jaar mag zijn. Voor bijkomende vakantiedagen op sectoraal vlak of ondernemingsvlak kan een overdracht soms wel mogelijk zijn.

Vakantiegeld

Ontvang je als werknemer je vakantiegeld niet van de RVJ of een vakantiekas (als bediende), dan moet het vakantiegeld voor de niet-opgenomen vakantiedagen wel ten laatste op 31 december uitbetaald worden.

Opgelet bij tijdelijke werkloosheid!

Ben je tijdelijk werkloos en nam je nog geen of niet veel vakantiedagen op? Dan loop je het risico in december geen uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid te krijgen voor de niet-opgenomen vakantiedagen. Dit geldt zowel bij tijdelijke werkloosheid wegens corona als bij tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen.