Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tijdens de lockdown werd de procedure sociale verkiezingen stilgelegd. De bevriezing van de procedure ging in vanaf dag X + 36, de laatste dag voor de indiening van de kandidatenlijsten. Daardoor zijn alle verkiezingsverrichtingen die zijn gebeurd tot dag X + 35 (tussen 17 en 30 maart 2020) definitief.

Door de vakbonden en werkgevers werd een nieuwe verkiezingsperiode afgesproken. Deze loopt van 16 tot 29 november 2020.De verkiezingsprocedure wordt daarom hernomen op de 54e dag die de uitgestelde verkiezingsdatum voorafgaat (= nieuwe X + 36, tussen 23 september en 6 oktober 2020).

Doordat de verkiezingsperiode werd opgeschort op X + 35, werden de kandidatenlijsten nog niet aangeplakt. Deze aanplakking moet immers pas gebeuren op X + 40 (tussen 27 september en 10 oktober 2020). De werkgever dient de lijsten aan te plakken of eventueel elektronisch ter beschikking te stellen zoals ze op X + 35 werden ingediend.

Stelt zich een probleem met de voordracht van kandidaten, dan kan tegen deze voordracht klacht worden ingediend en beroep worden ingesteld bij de arbeidsrechtbank tussen dag X + 40 (tussen 27 september en 10 oktober 2020) en dag X + 61 (tussen 18 en 31 oktober 2020).

Tot de veertiende dag voor de dag van de verkiezing (tot X + 76, tussen 2 en 15 november 2020) kunnen de vakbonden die een lijst hebben voorgedragen, na raadpleging van de werkgever, kandidaten vervangen. Zowel voor de kandidaten als de vervangers worden de verkiesbaarheidsvoorwaarden beoordeeld op de oorspronkelijk bepaalde dag Y (tussen 11 en 24 mei 2020).

Op dag X + 77 (dus op Y - 13, tussen 3 en 16 november 2020) worden de kandidatenlijsten afgesloten. De definitieve kandidatenlijsten worden door de werkgever aangeplakt of eventueel elektronisch ter beschikking gesteld.

Opgelet!

De nieuwe datum van de sociale verkiezingen (dag Y) mag in principe niet vrij gekozen worden. De nieuwe datum volgt uit een logische inpassing van de oorspronkelijke verkiezingsdag in de nieuw bepaalde verkiezingsperiode. De ondernemingsraad of het CPBW kunnen echter een andere datum afspreken wanneer de vervangende datum ongewenst is, bijvoorbeeld omdat veel kiezers op die dag niet kunnen stemmen.

Ook de uurregeling van de stembureaus blijft in principe behouden. De ondernemingsraad of het CPBW kan de uurregeling wel wijzigen. Deze beslissing moet ten laatste op de vergadering van september worden genomen om tijdig te kunnen worden gecommuniceerd, uiterlijk op dag X + 21 (tussen 16 en 29 september).

Zowel de stemming per brief als het elektronisch stemmen vereisen een unaniem akkoord van alle vakbondssecretarissen die lijsten hebben ingediend. De stemming per brief kan daarenboven alleen bij een aanzienlijke spreiding van het personeel, de schorsing van de arbeidsovereenkomst, nachtarbeid of wanneer de werknemer niet tewerkgesteld is tijdens de openingsuren van het stembureau. Een dergelijk akkoord moet worden gesloten tussen X + 36 (tussen 23 september en 6 oktober 2020) en X + 56 (tussen 13 oktober en 26 oktober).