Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De bijbel voor elke elektricien!

Het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties) omvat de belangrijkste wettelijke voorschriften inzake elektrische installaties. Het is een uitgebreid voorschrift voor elektrische installaties dat de nodige beschermingsmaatregelen beschrijft tegen de gevaren voor mensen en goederen van elektriciteit, inclusief de voorschriften die betrekking hebben op de keuze en het gebruik van leidingen, machines en apparaten.

Nieuw

Vanaf 1 juni 2020 geldt een nieuw AREI dat het huidige AREI en de ministeriële besluiten vervangt. Het nieuwe AREI is opgedeeld in drie boeken, ééntje voor installaties op laagspanning en zeer lage spanning, ééntje voor installaties op hoogspanning en ééntje voor installaties voor transport en distributie van elektrische energie. In het nieuwe AREI is het oude artikel 104 waarin de voorzorgsmaatregelen tegen brand uitgewerkt waren, volledig herschreven. Een risicoanalyse door de uitbater komt als beslissingstool meer voor in het nieuwe AREI.Wil je er meer over weten, surf dan snel naar deze website!