Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

CAO

We moeten allemaal langer werken. De pensioenleeftijd wordt tegen 2030 op 67 jaar gebracht. Voor jong en oud in de sector van de elektriciens is dit geen sinecure. Vandaar dat we heel wat inspanningen doen om de werkbaarheid in de sector te verbeteren. Dankzij ABVV-Metaal werd een sectorale cao ‘Werkbaar werk en instroom’ ondertekend die in werking is getreden op 1 januari 2020. 

Concrete maatregelen

De cao stelt dat ondernemingen (in overleg met vakbonden) moeten onderzoeken welke maatregelen er kunnen genomen worden om de werkbaarheid te verhogen. De focus ligt daarbij op stress, burn-out en ergonomie. Daarnaast voorziet de cao ook in een recht op loopbaangesprekken (en een eventuele tussenkomst in de kostprijs van VDAB-loopbaancheques), de invoering van zachte landingsbanen (inclusief een vergoeding) voor oudere werknemers en een financiële tussenkomst in de kosten voor kinderopvang.

Tools

Op de website van Volta vind je specifieke informatie over werkbaar werk in jouw sector, alsook concrete tools waarmee jij of je werkgever aan de slag kunnen gaan. De info op deze website zal regelmatig bijgewerkt en aangevuld worden.