Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Veel kans dat je door de coronacrisis je maaltijd-, eco-, geschenk-, sport- of cultuurcheques nog niet kon uitgeven. Maar dankzij je vakbond zal je dat toch nog kunnen doen. Op advies van de Nationale Arbeidsraad heeft een KB van 20 mei 2020 immers de geldigheidsduur van de cheques verlengd. Voor de maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in de periode maart tot juni 2020 afliepen, werd de geldigheidsduur verlengd met 6 maanden. De sport- en cultuurcheques die op 30 september 2020 vervallen, worden verlengd tot 31 december 2020.