Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De feestdag 15 augustus OLV Hemelvaart valt dit jaar op een zondag. In de meeste ondernemingen is dat een inactiviteitsdag. Feestdagen die samenvallen met een zondag of een inactiviteitsdag, moeten worden vervangen. In principe wordt de vervangingsdag voor 15 december van het voorafgaande jaar vastgelegd.

 Dat kan gebeuren door het paritair comité, maar dat is niet gebruikelijk in de metaalsectoren. In grotere ondernemingen legt de ondernemingsraad de vervangingsdagen vast. In kleine ondernemingen kan dit gebeuren in overleg met de vakbondsafvaardiging of met de werknemers zelf. Soms wordt afgesproken dat de werknemers vrij de vervangingsdag kiezen. Is er niets afgesproken, dan voorziet de wet dat de feestdag wordt vervangen door de eerstvolgende activiteitsdag. Bij een feestdag die valt op een zondag, is dat de maandag daarop. Voor meer info neem je contact op met je delegee of secretaris!