Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Kruispunt van elektrotechniek

Volta is de sectororganisatie voor arbeiders uit de elektrotechnische sector (PC 149.01) en wordt bestuurd door de vakbonden (zoals ABVV-Metaal) en werkgevers uit de sector. Als werknemer kun je er terecht voor opleiding, aanvullende vergoedingen (ziekte, tijdelijke werkloosheid, …) en allerlei relevante sectorspecifieke informatie.

Opleiding

Als arbeider heb je recht op opleiding. Bijscholing en levenslang leren zijn immers noodzakelijk in een sector die voortdurend veranderd. Volta biedt diverse opleidingen aan (basis, veiligheid, reglementering, technologische nieuwigheden, …). Je kunt je ook inschrijven voor interessante e-learnings (die je thuis of op het werk vanachter je computer kunt volgen). Neem zeker  een kijkje!     

Aanvullende vergoedingen

Volta is ook een Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ). Je kunt er dus terecht voor diverse aanvullende vergoedingen. Zo kun je een vergoeding krijgen in geval van tijdelijke werkloosheid (ook bij corona-overmacht), ziekte, SWT, enzovoort. Je kunt er ook een deel van je kosten voor kinderopvang recupereren (tot 300 euro per kind per jaar). Deze mooie voordelen zijn er gekomen dankzij jouw vakbond ABVV-Metaal, en je mag dus zeker niet nalaten er gebruik van te maken! Een duidelijk overzicht van alle aanvullende vergoedingen – en wat je moet doen om ze aan te vragen – lees je hier.