Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

De Vlaamse regering verlengt nog tot het einde van het jaar de versoepeling van de voorwaarden voor de ‘corona-aanmoedigingspremies’. Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiële daling van hun economische activiteiten, kunnen hierop een beroep doen. Er is een substantiële daling van de economische activiteiten bij een daling van ten minste 20 % van de omzet, de productie of het aantal bestellingen ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar.

De maatregel moet bedrijven aanmoedigen om te opteren voor een tijdelijke arbeidsduurvermindering in plaats van een ontslag.

 

Voorwaarden onderneming

Werknemers kunnen aanspraak maken op de premie wanneer de onderneming deze substantiële daling van de activiteiten aantoont met een plan. Dat moet zijn goedgekeurd door de ondernemingsraad, of bij gebrek aan ondernemingsraad door de vakbondsafvaardiging, of als er geen vakbondsafvaardiging is, door het comité voor preventie en bescherming op het werk. In ondernemingen zonder comité moet de procedure voor de wijziging van het arbeidsreglement worden gevolgd.

Het plan bevat minstens 4 elementen:

  • de arbeidsherverdelende maatregelen en het verband met het coronavirus;
  • het aantal arbeidsplaatsen waarop de arbeidsherverdelende maatregelen van toepassing zijn;
  • de periode waarin de maatregelen van toepassing zullen zijn;
  • de btw-aangiften. 

Voorwaarden werknemer

De werknemer moet zijn woonplaats hebben in het Vlaams gewest, zijn arbeidsduur verminderen maar nog minstens 50 % werken en geen nieuwe activiteit aanvatten of een inkomensvervangende uitkering ontvangen.

Vroeger kon de Vlaamse aanmoedigingspremie gecombineerd worden met de federale looncompensatie voor arbeidsduurvermindering bij een vermindering van de arbeidsduur met 20 %. Een dergelijke cumul is nu niet meer mogelijk.

 

Timing

Het besluit dat het recht op de aanmoedigingspremies verlengt, treedt in werking op 1 juli 2020 en loopt af op 1 januari 2021. Het cumulverbod tussen de aanmoedigingspremie en de federale compensatie bij een arbeidsduurvermindering van 20 % gaat echter pas in op 29 juli.

Kijk hier voor meer info.