Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Tot 31 augustus 2020 kan alle tijdelijke werkloosheid die het gevolg is van corona beschouwd worden als tijdelijke werkloosheid wegens overmacht. Dat is ook het geval wanneer de tijdelijke werkloosheid eigenlijk het gevolg is van economische redenen. Voor dat stelsel geldt een vereenvoudigde procedure (geen mededelingen aan de RVA, vrijstelling van de controlekaart C3.2A) en een extra financiële ondersteuning (RVA-supplement van 5,63 euro per dag tijdelijke werkloosheid). Alle informatie over deze corona-werkloosheid (procedure, uitkeringen, …) vind je hier.

Vanaf 1 september 2020 geldt echter terug een duidelijk onderscheid tussen tijdelijke werkloosheid wegens overmacht of tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen. Je werkgever zal dus niet meer zomaar gebruik kunnen maken van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona (de vereenvoudigde procedure).

 • Enkel de sectoren en bedrijven die ‘bijzonder hard’ getroffen zijn door de corona-crisis kunnen vanaf 1 september 2020 nog steeds gebruik maken van de vereenvoudigde procedure. En dit tot 31 december 2020.
 • Voor de andere sectoren en bedrijven zijn vanaf 1 september 2020 opnieuw de gewone regels van toepassing als ze een beroep willen doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen of wegens overmacht (tot en met 31 december 2020 zijn wel nog enkele overgangsmaatregelen van toepassing).

Uitgebreide en volledige informatie over alles wat met tijdelijke werkloosheid te maken heeft vind je op de website van de RVA en op de RVA-lijst met veelgestelde vragen (FAQ Corona).   

 Weet je graag welke specifieke regels van toepassing zijn in jouw sector? Open dan onderstaand pamflet. 

OPGELET er gelden nieuwe afspraken omtrent de automatische toekenning van de aanvullende vergoeding bij tijdelijke werkloosheid die nog niet zijn opgenomen in onderstaande pamfletten. Lees hierover meer over deze afspraken. 

Edele Metalen

Elektriciens

Garages

Koetswerk

Metaalbouw

Metaalhandel

Monteerders

Metaalrecuperatie

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht door corona: wanneer nog mogelijk vanaf 1 september 2020?

Overmacht omwille van corona kan zoals gezegd enkel nog worden ingeroepen door ‘uitzonderlijk hard getroffen ondernemingen en sectoren’ vanaf 1 september 2020 tot en met 31 december 2020.

 

Wat is een hard getroffen onderneming?

Een onderneming die minstens 20 % tijdelijke werkloosheid (arbeiders en bedienden samen) wegens overmacht corona of wegens economische redenen kan aantonen in het tweede kwartaal van 2020 (april, mei en juni) ten opzichte van het totale aantal dagen aangegeven bij de RSZ.

Wat is een hard getroffen sector?

 • Een sector waar de activiteiten gevoelig verlaagd zijn omwille van maatregelen getroffen door de regering/nationale veiligheidsraad (bijvoorbeeld omdat bepaalde activiteiten nog altijd niet mogen plaatsvinden vanaf 1 september 2020).
 • Die sectoren zullen formeel worden vastgelegd door de Minister van Werk. De lijst met zwaar ‘getroffen sectoren’ kun je hier raadplegen.
  1. Binnen PC 111 (metaalbouw) gaat het om activiteiten van de vliegtuigbouw en de onderhoud/reparatie van vliegtuigen voor het vervoer van personen.
  2. Binnen PC 149.01 (elektriciens) gaat het om het plaatsen van geluids- en beeldinstallaties in het kader van de organisatie van evenementen.

Ondernemingen die voldoen aan de voorwaarden van ‘hard getroffen onderneming’ of behoren tot een ‘hard getroffen sector’ moeten een formulier invullen (formulier C106A-CORONA-HGO) en opsturen naar de RVA.

Na een positieve beslissing van de RVA kan de betrokken onderneming verder gebruik maken van de vereenvoudigde procedure ‘tijdelijke werkloosheid overmacht door corona’ vanaf 1 september tot en met 31 december 2020. Bij een negatieve beslissing zal het bedrijf moeten nagaan of het tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen kan inroepen.

Gevolgen voor de werknemer

Indien je werkt in een ‘uitzonderlijk hard getroffen’ sector of onderneming, blijven voor de tijdelijke werkloosheid (en tot en met 31 december 2020) de volgende afwijkingen gelden:

 • Je moet enkel (digitaal) het formulier 2-WERKNEMER-CORONA aan je lokaal ABVV-kantoor bezorgen (indien je al eens tijdelijk werkloos was omwille van corona, dan moet je dat formulier niet meer invullen). Je hoeft geen formulier C1 met een aangifte van je persoonlijke en familiale situatie aan het ABVV te bezorgen.
 • Je kunt een bijkomstige activiteit (als zelfstandige of als loontrekkende) die je al uitoefende in de drie maanden voor je voor het eerst tijdelijk werkloos werd gesteld wegens het coronavirus tijdens je werkloosheid verder blijven uitoefenen. Die activiteit moet niet worden aangegeven en de inkomsten daaruit hebben geen invloed op de werkloosheidsuitkering.
 • Je bent vrijgesteld van de verplichting een controlekaart (stempelkaart) bij te houden.
 • Bovenop de werkloosheidsuitkeringen ontvang je een RVA- supplement van € 5,63 per dag.

 

Tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen: situatie vanaf 1 september 2020

Indien jouw onderneming nog verder negatieve gevolgen ondervindt van de coronapandemie, maar geen overmacht meer kan inroepen omdat ze geen uitzonderlijk zwaar getroffen onderneming is (en ook niet behoort tot een uitzonderlijk zwaar getroffen sector), dan is tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen mogelijk.

Deze regeling is verschillend naargelang het gaat om arbeiders dan wel om bedienden. Voor bedienden moet het bedrijf aan enkele voorafgaande (preliminaire) voorwaarden voldoen (zoals een daling van de omzet of de bestellingen met minstens 10 %, of minstens 10 % economische werkloosheid bij de arbeiders). Voor arbeiders gelden deze voorwaarden niet.

Voor alle andere aspecten van de tijdelijke werkloosheid om economische redenen zijn de regels dezelfde (de voorafgaande aankondiging van de economische redenen, het melden van de eerste dag van effectieve werkloosheid, het afleveren van de controlekaart C3.2A, …).

Hieronder focussen we ons enkel op de tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen voor arbeiders.

Voor arbeiders kunnen drie verschillende regelingen worden aangevraagd:

 1. De werkgever kan een regeling van ‘volledige schorsing’ Dat betekent dat er in het geheel niet meer wordt gewerkt. Normaal geldt deze regeling voor maximaal 4 weken. Vanaf 1 september 2020 is deze regeling voor maximaal 8 weken mogelijk. Na de periode van volledige schorsing moet er een verplichte werkweek worden ingevoerd.
 2. De werkgever kan een regeling van ‘grote schorsing’ aanvragen. Dat betekent dat er minder dan 3 dagen per week wordt gewerkt of minder dan 1 week per 2 weken. Normaal is deze regeling mogelijk voor maximaal 3 maanden. Vanaf 1 september 2020 kan deze regeling voor maximaal 18 weken worden ingevoerd. Na de periode van volledige schorsing moet er een verplichte werkweek worden ingevoerd.
 3. De werkgever kan een regeling van ‘kleine schorsing’ aanvragen. Dat betekent dat er minstens 3 dagen per week wordt gewerkt of minstens 1 week per 2 weken. Je kunt deze regeling invoeren voor maximaal 12 maanden.

Er is per kalenderjaar geen ‘maximumkrediet’ aan tijdelijke werkloosheid voorzien.

 

Tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht: situatie vanaf 1 september 2020

Indien je bedrijf niet in aanmerking komt voor de vereenvoudigde procedure (geen hard getroffen onderneming of sector), kan ze wel nog overmacht inroepen omwille van andere redenen (bv. brand in het bedrijf, een cyberaanval, elektriciteitspanne, …).

Ook het feit dat een werknemer tijdelijk werkloos wordt, omdat hij over een quarantainegetuigschrift beschikt (en niet kan telewerken) is een reden om tijdelijke werkloosheid overmacht aan te vragen, volgens de klassieke procedure in plaats van de vereenvoudigde procedure (wat onder meer het gebruik van de controlekaart C3.2A impliceert).

Let op: tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht is enkel mogelijk wanneer de werknemer terugkeert uit een ‘oranje’ zone’ of een ‘rode’ zone, die nog niet rood was bij vertrek. Quarantaine die het gevolg is van een niet-essentiële reis (bv. vakantie) naar een rode zone in Europa (of naar een land buiten Europa) opent in principe geen recht op tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht.

 

Tot slot

Ongeacht in welk stelsel je tijdelijk werkloos bent vanaf 1 september 2020 (overmacht corona, economische redenen, overmacht): je uitkering bedraagt 70 % van je gemiddeld loon (begrensd tot 2.754,76 euro bruto per maand). Dat verhoogde percentage – normaal is het 65 % – geldt tot 31 december 2020. Hier vind je alle informatie over de uitkeringen tijdelijke werkloosheid (bedrag, berekening, …). Het RVA-supplement van 5,63 euro krijgt je wel alleen maar in het stelsel van tijdelijke werkloosheid door overmacht omwille van corona. 

Onze metaalsectoren voorzien ook nog een extra aanvullende vergoeding in geval van tijdelijke werkloosheid (bovenop de uitkeringen tijdelijke werkloosheid). Raadpleeg de Op Zak van jouw sector om te weten hoeveel deze aanvullende vergoeding bedraagt.

Om in aanmerking te komen voor uitkeringen in geval van tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen moet je normaal gezien voldoen aan enkele toelaatbaarheidsvoorwaarden (je moet een bepaald aantal dagen gewerkt hebben). Maar tot 31/12/2020 gelden er geen toelaatbaarheidsvoorwaarden bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische redenen. Voor tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht zijn er sowieso geen toelaatbaarheidsvoorwaarden. Hier lees je alles over de toelaatbaarheidsvoorwaarden.  

Nog vragen? Contacteer jouw lokaal ABVV-kantoor of jouw vakbondsafgevaardigde in de onderneming. En check zeker ook eens de RVA-lijst met ‘veelgestelde vragen’ (FAQ Corona).