Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Vele Belgen zijn op dit moment op vakantie in het buitenland of plannen een reis. De bestemming van die vakantie kan wel eens gevolgen hebben voor hun terugkeer naar ons land - en dus naar het werk. Het is daarom sterk aangeraden om je vooraf in te lichten over de bestemming om te weten in welke landen je als Belgisch toerist welkom bent en om zones met een verhoogd risico te vermijden.

Vakantie in het buitenland

Reizen is mogelijk naar de Europese lidstaten en/of leden van de Schengenzone en het Verenigd Koninkrijk (31 landen). Buiten dit gebied is er een formeel reisverbod voor toerisme vanuit België. Raadpleeg hier de reisadviezen.

De lijst met Europese lidstaten en/of landen die tot de Schengenzone behoren wordt nu ingedeeld in rode, oranje en groene zones. Deze zones worden regelmatig bijgewerkt en gepubliceerd op de website van Buitenlandse Zaken.

Rode zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen die door het land in kwestie opnieuw in lockdown worden gebracht of waar Belgische toeristen een zeer hoog risico lopen op besmetting.

Voor deze zones vaardigt België een formeel reisverbod uit voor alle toeristische of ‘niet-essentiële’ verplaatsingen. Reizigers die toch terugkeren uit deze zones zullen worden behandeld als ‘hoogrisicocontacten’, wat betekent dat ze verplicht getest worden en in quarantaine of zelfisolatie moeten.

Oranje zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waarvoor een gematigd hoog risico op besmetting is vastgesteld.

Er is geen reisverbod naar deze zones. Controleer vóór je vertrek het reisadvies voor deze bestemmingen, want het is mogelijk dat de plaatselijke overheid één of meerdere beperkingen oplegt aan toeristen uit België.

Reizigers die toch terugkeren uit deze zones, zullen gevraagd worden om zich te laten testen en in quarantaine te gaan.

Groene zones zijn gemeenten, districten, steden, regio’s of landen waar er geen of een laag gezondheidsrisico is vastgesteld.

Voor deze zones gelden geen reisbeperkingen, maar blijft het belangrijk dat je het reisadvies leest voor vertrek. Volg tijdens je verblijf ook steeds de aanbevelingen van de plaatselijke overheid. Denk aan hygiëne- en afstandsmaatregelen en het dragen van mondmaskers.

 

Formulier voor alle reizigers

Vanaf 1 augustus 2020 zijn alle reizigers die naar België terugkeren verplicht om het Passenger Locator Form in te vullen. Als je van plan bent naar België te reizen of naar België terug te keren na een verblijf in het buitenland, moet je:

  • het laatste reisadvies raadplegen
  • binnen 48 uur voor aankomst in België een Passenger Locator Form invullen
Dit formulier moet ingevuld worden door:
  • iedereen die met het vliegtuig of per boot naar België reist;
  • alle andere personen die naar België reizen, behalve:
    • wanneer ze minder dan 48 uur in België blijven;
    • wanneer ze naar België terugkeren na een verblijf in het buitenland van minder dan 48 uur.

Als een van de gegevens die je op dit formulier invult in de volgende 14 dagen wijzigt, moet je een nieuw formulier indienen.

Meer informatie? Surf naar www.info-coronavirus.be.

 

Wat doe je in geval van quarantaine?

Als je in quarantaine wordt geplaatst, is het van belang dat je zo snel mogelijk je werkgever inlicht. Doe je dit niet, dan zou de werkgever dit kunnen beschouwen als een ongewettigde afwezigheid. Bij een quarantaine vraag je aan je arts een geneeskundig quarantainegetuigschrift dat je aan de werkgever moet bezorgen.

Wanneer je als gevolg van het coronavirus ziek wordt en daardoor niet aan het werk kunt, is er sprake van arbeidsongeschiktheid en heb je als werknemer recht op gewaarborgd loon/ziekte-uitkeringen. Ook in dit geval ben je verplicht om je werkgever zo snel mogelijk in te lichten.

Word je als werknemer in preventieve quarantaine geplaatst zonder ziek te zijn, dan ben je arbeidsgeschikt, maar mag je niet gaan werken. Als telewerk mogelijk is en overeengekomen kan worden met je werkgever, dan ontvang je loon voor de verrichte arbeid.

Als telewerk niet mogelijk is, kun je overmacht inroepen als reden waarom je het werk niet kunt hervatten. Je bent dan tijdelijk werkloos door corona-overmacht en hebt recht op werkloosheidsuitkeringen van de RVA.

Let wel: het moet gaan om een plotse, onvoorziene gebeurtenis, buiten de wil van werknemer én werkgever, die de uitvoering van je arbeidsovereenkomst tijdelijk en volledig onmogelijk maakt. Als je als werknemer een beroep doet op overmacht, mag je in principe geen fout hebben begaan. Dat is wel het geval bij een preventieve quarantaine na een niet-essentiële reis naar een rode zone of buiten Europa, aangezien deze reis op het moment van het vertrek verboden was door de overheid. In dat geval zou je geen recht hebben op loon. Wordt je reisbestemming pas nà je vertrek ingedeeld als rode zone, dan geldt dit niet als een fout van de werknemer.

Dat zou althans de strikte toepassing van de richtlijnen zijn. Een soepele toepassing van het begrip ‘overmacht’ schijnt, zoals vermeld op de website van de RVA, tot en met 31 augustus 2020 te worden aanvaard in het kader van tijdelijke werkloosheid voor corona-overmacht. Word jij in quarantaine geplaatst? Informeer dan zeker ook bij de delegee of secretaris van ABVV-Metaal.