Artikels Digimetaal

Een overzicht van onze artikels uit de nieuwsbrief.

 

Na de aankondiging van de verstrengde coronamaatregelen door de Nationale Veiligheidsraad op 27 juli, besliste ook de provincie Antwerpen om over te gaan tot extra maatregelen wegens het hoog aantal vastgestelde besmettingen in de regio. De nieuwe maatregelen hebben ook hun weerslag op de werksituatie van vele Belgen. Zo wordt telewerk sterk aanbevolen voor alle inwoners van ons land, terwijl het in de provincie Antwerpen verplicht wordt, tenzij volstrekt onmogelijk. Bovendien stelt de provincie vanaf 29 juli een avondklok in van 23.30 tot 6 uur, waarop enkel voor essentiële verplaatsingen een uitzondering mag gemaakt worden.

Hoe zit het voor wie werkt in provincie Antwerpen?

Hier geldt dat in heel het land telewerken wordt aangemoedigd, maar alleen in de provincie Antwerpen is het verplicht, als het werk het toelaat. Toch beslis je als werknemer best niet zelf om vanaf nu thuis te werken. Overleg eerst met je werkgever of en welke taken je van thuis uit kan
verrichten. Geraken jullie er niet uit, neem dan contact op met je vakbondsafgevaardigde of secretaris alvorens iets te veranderen aan je werkplaats.

De werknemers die niet thuiswerken, kunnen zich in principe nog vrij verplaatsen naar en van het werk, want er wordt (voorlopig) niet geraakt aan het recht om je vrij te verplaatsen. Ook als je werkt in ploegen, mag je je ook tijdens de uren van de avondklok verplaatsen op de Antwerpse wegen om
naar of van het werk te rijden. Dit geldt dan ook als een essentiële verplaatsing, of je nu woont in of buiten de provincie.

 

Woon je in Antwerpen, maar werk je buiten de provincie?

Ook hier geldt: als telewerk niet mogelijk is, mag je je van en naar het werk verplaatsen in de provincie Antwerpen.  

In beide gevallen is in ons land geen attestatiesysteem van kracht: je hoéft dus geen werkgeversattest bij de hand te hebben bij een eventuele politiecontrole om aan te tonen dat je een essentiële verplaatsing maakt in het kader van je werk. Het kan evenwel wel handig zijn om een
dergelijk attest te vragen aan je werkgever waarmee je je verplaatsing kunt motiveren.

Als telewerk niet mogelijk is voor jouw job en/of takenpakket, blijft het ook op de werkvloer erg belangrijk om de nodige veiligheidsmaatregelen te respecteren. Via sociaal overleg werden sectorale protocollen afgesproken, met sectorspecifieke richtlijnen die bij de hervatting van het werk vertaald
moesten worden naar de bedrijfscontext. Ook nu, en misschien zelfs meer dan ooit is het belangrijk dat deze richtlijnen gerespecteerd worden. Dit geldt zowel op de werkvloer als voor het vervoer dat de werkgever organiseert.